Personakt Antavla

1400 ADAM STOCKHAUS

PLÅTSMED I FELLINGSBRO, ÅBYHAMMAR (T). Blev högst 52 år.

Far:2800 HANS STOCKHAUS ((omk 1550-1560) - 1593)

Född:1593 FELLINGSBRO, NORRSTENSTA (T) 1)
Död:1645-12-01 FELLINGSBRO, ÅBYHAMMAR (T) 1)

Barn med 1401 JOHANNA OKÄNT EFTERNAMN

Barn:
700 JOHAN ADAMSSON STOCKHAUS (1618 - 1690)
HANS ADAMSSON STOCKHAUS (1620 - )
KERSTIN ADAMSDOTTER STOCKHAUS (1622 - )
SARA ADAMSDOTTER STOCKHAUS (1624 - )
MARGIT ADAMSDOTTER STOCKHAUS (1626 - )
LUKAS ADAMSSON STOCKHAUS (1634 - 1701)
CLAS ADAMSSON STOCKHAUS

Noteringar

Adam Stockhaus. Bergsman, mäster 1641. Född 1593 i Norrstensta, Fellingsbro (T) (Ingrid Clenman). Levde i Åby hammar, Fellingsbro (T). Ur "Släktregister över släkten Forsberg": Belgiske bergsmannen, vallonen Adam Stockhaus, Åbyhammar, Fellingsbro socken, Örebro län... torde ha kommit till Sverige i slutet av 1500- eller början av 1600-talet och då erhållit anställning vid någon av de hammarsmedjor som Gustaf Vasa år 1548 gav den ryktbare Marcus Klingenstein, eller Marcus Hammarsmed som han även kallades, i uppdrag att uppföra i Fellingsbro socken i Västmanland. År 1557 fick denne Marcus Klingenstein av konungen högsta uppsikten över de många hammarsmedjor som startats. Då de efterkommande (=Adams) i slutet av 1700-talet övergick till den tyska stavningen av namnet, så blir den stavningen nu tillämpad i fortsättningen". Enligt KB sägs Adam var tysk, inte belgier (källa. L Stråth, Gbg). Enligt SS sägs att släkten Stockh(a)us är av allt att döma tysk. Den är definitivt inte vallonsk, vilket tidigare uppgetts, men namnet uppträder tidigt som Stockhausen, vilket tyder på tyskt ursprung. Namnet skrivs ofta Stockhus, men här har vi valt att skriva Stockhaus genomgående. Vid sin död vistades han hos sonen Hans, som då var hammarsmed vid Åby hammare. Han hade troligen dessförinnan varit hammarsmed vid Stensta bruk. Vem han var gift med finnes ingen anteckning om. Verksam som plåtsmed vid Snavlunda hammare i Ånsta socken vid Örebro år 1641. Adam och Clas smidde där rörplåtar som utgjorde ämnen för Örebro gevärsfaktori. Snavlunda hammare ägdes då av faktorn vid Örebro faktori Casten Otter. Källor: Roterings och utskrivningslängder Närke 1641-209 (krigsarkivet) Mikrofilmrulle Wk 719 uppslag 93 v. Från Bergslag o bondebygd 1997 sid 398 Sören Klingneus: "Från Nerikes faktori till Bofors, krigsindustrin i Örebro län". Den geografiska närheten och det gemensamma bruket av namnen Adam o Clas kan tyda på en tidig släktrelation Stockhaus - Gevert under 1600-talet. (Bl a var Klas Gevert och bröderna Hans och Johan Adamsson Stockhaus (Bertil Ilhage) Död 1645-12-01 i Åbyhammar, Fellingsbro (T)

Sigismund 1592–1599
Hertig Karl (IX) 1599–1604 (riksföreståndare)
Karl IX 1604–1611
Gustav II Adolf 1611–1632
Kristina 1632–1654 (förmyndarreg. 1632–1644)

1593 Uppsala möte, där Svenska lutherska tron slås fast. Fler än 300 präster deltar
Johan III:s röda boken avskaffas
1594 Sigismund kröns till Svensk kung i Uppsala domkyrka
1595 Vadstena kloster upplöses av hertig Karl
Tjugofemårskriget mot Ryssland slutar med fred i Teusina
1596 Svår missväxt drabbar Sverige med svält som följd
Ärkebiskop Abraham Angermannus reser runt för att spåra omoral bland folket
1597 Svår missväxt drabbar Sverige igen, med svält som följd
1598 Kung Sigismund anländer till Kalmar med en flotta och intar staden
Kriget mot Sigismund startar
Svår missväxt drabbar återigen Sverige med svält som följd
1599 Kriget mot Sigismund slutar och Karl (IX) blir svensk riksföreståndare
En rad dödsdommar avkunnas över Sigismunds anhängare

1600-talet
1600 Linköpings blodbad. 5 rådsherrar avrättas
Andra polska kriget startar
De första vallonerna kommer till Sverige
1601 Astronomen Tycho Brahe dör i Prag, nästan 55 år gammal
William Shakespeare skriver Hamlet
1602 Holländska Ostindiska kompaniet grundas i Amsterdam
1603 Pesten härjar i Sverige
1604 Hertig Karl tar sig kunganamnet Karl IX
1605 Spanska författaren Miguel Cervantes ger ut sitt verk Don Quijote
1606 Konstnären Rembrandt föds den 15 juli i Holland
1607 Karl IX kröns till kung i Uppsala
1608 Fransmännen grundlägger Quebec i Canada
1609 Vetenskapsmannen Galileo Galilei bygger ett teleskop
De la Gardieska fälttåget mot ryska upprorsmän startar (slutar året efter)
1610 Galileo Galilei upptäcker de fyra största månarna till planeten Jupiter
Ingermanländska kriget börjar
1611 Kalmarkriget - Danmark angriper Sverige
Hertig Karl dör på Nyköpings slott, efter flera slaganfall, 61 år gammal
Gustav II Adolf blir vald till ny kung, 17 år gammal
1612 Danskarna plundrar och bränner Västervik. St Gertruds kyrka brinner ner
1613 Kalmarkriget slutar.
Älvsborgs lösen svenskarna måste betala lösen för Älvsborgs fästning
Carl Gustaf Wrangel, blivande greve, fältherre och riksråd, föds
1614 Svea Hovrätt inrättas i Stockholm
1615 Halmstads slott är färdigbyggt
1616 William Shakespeare dör den 23 april, 52 år gammal
1617 Gustav II Adolf kröns till kung i Uppsala
Beslut om att inv. som övergår till katolicism skall straffas med döden
Ingermanländska kriget slutar
1618 Trettioåriga kriget startar i Böhmen
1619 Älvsborgs lösen slutbetalas till Danskarna (en miljon daler silvermynt)
Alingsås grundläggs
1620 Utvandring från Sverige förbjuds
Gustav II Adolf gifter sig med Maria Eleonora av Brandenburg, född i Tyskland
1621 Första förordningen för skråväsendet införs
Luleå, Piteå och Sundsvall grundas
1622 Karl X Gustav föds på Nyköpingshus
Lilla tullen införs, dvs. avgift på varor från landet till stan
1623 Pesten härjar återigen, i Stockholm dör många
Gymnasiet i Västerås grundas av biskop Johannes Rudbeckius
1624 De första mynten i koppar präglas
1625 Kvarntullen införs, dvs. för varje tunna råg el. korn som mals skall avgift läggas
Invandringen av valloner ökar, vilket gynnar järnhanteringen
Stockholm härjas av brand
1626 Blivande drottningen Kristina föds på Stockholms slott
1627 Katedralskolan i Linköping grundas
Det sista klippingmyntet präglas
1628 Regalskeppet Vasa kantrar och sjunker under sin första resa
1629 Ett stillestånd i Polska kriget sluts. Fred först 1660 i Oliva
En ny omgång av pesten härjar i landet
1630 Gustav II Adolf ingriper med svenska trupper i 30-åriga kriget
1631 Svensk seger i slaget vid Breitenfeld, Leipzig. 12 000 stupade
1632 Sigismund dör på Warszawas slott i Polen, 65 år gammal
Gustav II Adolf stupar i slaget vid Lützen, 37 år gammal
Gustav II Adolf dotter Kristina blir drottning, 6 år gl. Förmyndarregering styr
1633 Londonborna kan för första gången köpa bananer
1634 Sverige delas in i 12 län som leds av landshövdingar
Göta hovrätt inrättas i Jönköping
1635 Det 6-åriga stilleståndet med Polen som går ut, förlängs i 26 år till
1636 Det svenska postverket grundas på initiativ av rikskansler Axel Oxenstierna
Harvarduniversitetet i Cambridge, Massachusetts i USA grundas
Blivande drottning Hedvig Eleonora föds
1637 En zigenarförordning utfärdas. De skall fördrivas från Sverige innan 8/11 1638
1638 Nya Sverige en svensk koloni, grundas i Delaware i Nordamerika
Ny pestepidemi härjar
1639 En svensk här besegrar kejsar Ferdinand III:s här vid Chemnitz i Sachsen
1640 Gymnasier grundas i Stockholm och Göteborg
1641 Gymnasier grundas i Skara och Viborg
Louis De Geer adlas för sina tjänster som kronans vapenleverantör
Kalmar slott härjas av en svår brand
1642 Astronomen Galileo Galilei dör i Italien, 77 år gammal
Matematikern och fysikern Isaac Newton föds i England
1643 Krig mot Danmark - Torstenssons krig
1644 Myntverket i Avesta börjar ge ut plåtmynt. Det största väger 19 kg
1645 Kriget mot Danmark - Torstenssons krig slutar
Gotland, Jämtland, Härjedalen och Ösel blir svenskt efter freden i Brömsebro


Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1593 Fadern 2800 HANS STOCKHAUS dör 1593 FELLINGSBRO, STENSTA HAMMARE (T).
1593 Födelse 1593 FELLINGSBRO, NORRSTENSTA (T).  1)
1618 Sonen 700 JOHAN ADAMSSON STOCKHAUS föds 1618 1).
1620 Sonen HANS ADAMSSON STOCKHAUS föds 1620 FELLINGSBRO, NORRSTENSTA (T) 2).
1622 Dottern KERSTIN ADAMSDOTTER STOCKHAUS föds 1622 FELLINGSBRO, NORRSTENSTA (T) 2).
1624 Dottern SARA ADAMSDOTTER STOCKHAUS föds 1624 FELLINGSBRO, NORRSTENSTA (T) 3).
1626 Dottern MARGIT ADAMSDOTTER STOCKHAUS föds 1626 2).
1634 Sonen LUKAS ADAMSSON STOCKHAUS föds 1634 FELLINGSBRO, STENSTA HAMMARE (T) 1).
1645 Död 1645-12-01 FELLINGSBRO, ÅBYHAMMAR (T).  1)

Källor

1)SMEDSKIVAN6
  
2)PER-OLOF BLOMKVIST
  
3)wc.rootsweb.ancestry.com/cgi-bin/igm.cgi?op=GET&db=janeur&id=I524548